Ποιοί είμαστε - NOVA Wholesale

Ποιοι είμαστε

Παρέχουμε υπηρεσίες σε Παρόχους Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, Παρόχους Υπηρεσιών, Διεθνείς Παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών NGA, Voice, Data, Mobility και άλλων υπηρεσιών Carrier2Carrier (C2C) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η κάλυψη ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας παρέχεται μέσω συμπληρωματικών τεχνολογιών στο ιδιόκτητο δίκτυο μας, όπως LLU, FTTC / VDSL, FTTC / G.fast & FTTH.

Το δίκτυο της NOVA συνδέεται με το σύνολο των Internet Exchange Points, τα σημαντικότερα Data Centers και τα σημεία παρουσίας (PoP) των πιο σημαντικών Παρόχων, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό και ευέλικτο σύστημα.

Με το εθνικό μας δίκτυο οπτικών ινών (~ 5000 χλμ.) την εκτεταμένη κάλυψη της ασύρματης πρόσβασης και το συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο οπτικών ινών επόμενης γενιάς, παρέχουμε "Leading Connectivity" σε όλη την Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας και η ευέλικτη και έμπειρη ομάδα μας ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των μεγάλων εθνικών και διεθνών Παρόχων όσο και των περιφερειακών ή τοπικών Παρόχων Υπηρεσιών με την παροχή ασφαλών και σταθερών υπηρεσιών.